English 中国 日本
TRANG CHỦ » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH
Có 7 loại hình hợp tác xã nông nghiệp

(01/06/2017) Có 7 loại hình hợp tác xã nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT về hướng dẫn phân loại; tiêu chí, phương pháp và trình tự đánh giá; xếp loại hợp tác xã có hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và hoạt động dịch vụ nông nghiệp có liên quan.


Theo đó, hợp tác xã nông nghiệp được phân làm 7 loại như sau:

Hợp tác xã trồng trọt: Là hợp tác xã có hoạt động sản xuất trồng trọt (trồng cây hằng năm, cây lâu năm; nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp) và dịch vụ trồng trọt có liên quan; dịch vụ sau thu hoạch; xử lý hạt giống để nhân giống.

Hợp tác xã chăn nuôi: Là hợp tác xã có hoạt động sản xuất chăn nuôi (trâu, bò, ngựa, lừa, la, dê, cừu, lợn, gia cầm và chăn nuôi khác); dịch vụ chăn nuôi có liên quan; săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan.

Hợp tác xã lâm nghiệp: Là hợp tác xã có hoạt động sản xuất lâm nghiệp (trồng và chăm sóc rừng; khai thác gỗ và lâm sản khác; thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác) và dịch vụ lâm nghiệp có liên quan.

Hợp tác xã thủy sản: Là hợp tác xã có hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi trồng thủy sản biển, nội địa; sản xuất giống thủy sản); khai thác thủy sản (khai thác thủy sản biển và nội địa, bao gồm cả bảo quản thủy sản ngay trên tàu đánh cá).

Hợp tác xã diêm nghiệp: Là hợp tác xã có hoạt động khai thác muối (khai thác muối mỏ, đập vụn muối và sàng muối; sản xuất muối từ nước biển, nước mặn ở hồ hoặc nước mặn tự nhiên khác; nghiền, tẩy rửa và tinh chế muối phục vụ cho sản xuất) và dịch vụ có liên quan đến phục vụ khai thác muối.

Hợp tác xã nước sạch nông thôn: Là hợp tác xã có hoạt động khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch (khai thác nước từ sông, hồ, ao; thu nước mưa; thanh lọc nước để cung cấp; khử muối của nước biển để sản xuất nước như là sản phẩm chính; phân phối nước thông qua đường ống, bằng xe hoặc các phương tiện khác) cho nhu cầu sinh hoạt trên địa bàn nông thôn.

Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp: Là hợp tác xã có hoạt động từ hai lĩnh vực hoạt động của các hợp tác xã được phân loại như trên.

Cũng theo quy định trong thông tư này, khi tiến hành phân loại, các hợp tác xã căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 23-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định các hoạt động chi tiết chưa được nêu cụ thể trong việc phân loại hợp tác xã như đã nêu trên.

P.V.

Nguồn: Báo Bình Phước


Bài viết liên quan


Địa chỉ: Số 132 B Nguyễn Cao, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: +84 28 5413 8849 - Fax: +84 28 5413 8850
Email: thaonguyen.co.ltd@hcm.fpt.vn - thaonguyenvn@viettel.vn
Nhà máy: Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vùng Tàu
Tel: (0254) 3894809 - Fax: (0254) 3894809