Tiếng Việt English 日本
成就导向

奖项

对企业的努力是荣幸的认可,与该部的优异奖机构,行业协会,如:

查看更多 »

发展方向

与制造专业的职业-加工贸易出口农产品有限公司,是草原确认其继续为一体的越南领先的公司,加工和出口的腰果,这油的位置。

查看更多 »


地址: 47 Ba Huyen Thanh Quan, 沃德 6, 区 3, 市 HoChiMinh
电话: (84-8) 3930.0785 - 传真: (84-8) 3933.0361
电子邮件: thaonguyen.co.ltd@hcm.fpt.vn - thaonguyenvn@viettel.vn
工場: Thi Vai 村庄, My Xuan 病房, Tan Thanh 区, Ba Ria - Vung Tau 省, Viet Nam
电话: (064) 389.4809 - 传真: (064) 389.4809