Tiếng Việt English 日本
首页 » 成就导向
奖项

对企业的努力是荣幸的认可,与该部的优异奖机构,行业协会,如:

  • 著名的出口企业,摄影和卓越企业由工业和贸易部连续两年荣获全国。
  • 优异的农业和农村发展,越南腰果协会在生产活动部的优秀成果-企业与非公有制经济发展
  • 金球奖荣誉企业世贸组织;
  • 总是在图表VNR500-最大的500强企业在越南。(2007年至2010年)

 


地址: 47 Ba Huyen Thanh Quan, 沃德 6, 区 3, 市 HoChiMinh
电话: (84-8) 3930.0785 - 传真: (84-8) 3933.0361
电子邮件: thaonguyen.co.ltd@hcm.fpt.vn - thaonguyenvn@viettel.vn
工場: Thi Vai 村庄, My Xuan 病房, Tan Thanh 区, Ba Ria - Vung Tau 省, Viet Nam
电话: (064) 389.4809 - 传真: (064) 389.4809