English 中国 日本
TRANG CHỦ » SẢN PHẨM
Nhân điều xuất khẩu

Là sản phẩm chủ lực của Công ty; SP nhân điều được sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nhập khẩu; Chất lượng, qui cách nhân điều được phân loại theo các tiêu chuẩn phù hợp với tập quán thương mại, qui định của các quốc gia nhập khẩu và các thỏa thuận được xác lập giữa hai bên trong hợp đồng ngoạt thương.Trong năm 2011 công ty đã triển khai áp dụng hệ thống an tòan thực phẩm theo ISO 22000:2005

WW240

WW320
WW450
WS
LP

Địa chỉ: Số 132 B Nguyễn Cao, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: +84 28 5413 8849 - Fax: +84 28 5413 8850
Email: thaonguyen.co.ltd@hcm.fpt.vn - thaonguyenvn@viettel.vn
Nhà máy: Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vùng Tàu
Tel: (0254) 3894809 - Fax: (0254) 3894809