Tiếng Việt English 中国

住所: 47 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, 区 3, ホーチミン市。
電話番号: (84-8) 3930.0785 - Fax: (84-8) 39330361
Eメール: thaonguyen.co.ltd@hcm.fpt.vn - thaonguyenvn@viettel.vn
工場: Thi Vai村、My Xuan村落、Tan Thanh郡、Ba Ria - Vung Tau県
電話番号: (064) 389.4809 - Fax: (064) 389.4809