+84 898 776 888

Chúng tôi cam kết theo quy cách đóng gói chuẩn riêng cho từng loại thị trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng mong muốn.

carton
01 cục 22.68kg - 50 Lbs/carton
1-cục-Flixebag-48-Lbs-carton
Hàng bể đôi - 01 cục Flixebag - 48 Lbs/carton
2-thùng-thiếc-trong-01-thùng-carton-Đóng-gói-11.34kg
02 thùng thiếc trong 01 thùng carton - Đóng gói 11.34kg x 2 = 22.68kg
02-thùng-thiếc-trong-01-thùng-carton-Đóng-gói-11.34kg-x-2-22.68kg-3
02 thùng thiếc trong 01 thùng carton - Đóng gói 11.34kg x 2 = 22.68kg)
02-thùng-thiếc-trong-01-thùng-carton-Đóng-gói-11.34kg-x-2-22.68kg
02 thùng thiếc trong 01 thùng carton - Đóng gói 11.34kg x 2 = 22.68kg