+84 898 776 888

  • Giao hàng tận nơi
  • Hỗ trợ 24/7
  • Tư vấn miễn phí
  • Thanh toán tiện lợi

Thảo Nguyên Phát Triển Ổn Định Bền Vững

Chúng tôi cam kết theo Quy cách đóng gói chuẩn riêng cho từng loại thị trường, đáp ứng

nhu cầu khách hàng mong muốn

carton
01 cục 22.68kg - 50 Lbs/carton
1-cục-Flixebag-48-Lbs-carton
Hàng bể đôi - 01 cục Flixebag - 48 Lbs/carton
2-thùng-thiếc-trong-01-thùng-carton-Đóng-gói-11.34kg
02 thùng thiếc trong 01 thùng carton - Đóng gói 11.34kg x 2 = 22.68kg
02-thùng-thiếc-trong-01-thùng-carton-Đóng-gói-11.34kg-x-2-22.68kg-3
02 thùng thiếc trong 01 thùng carton - Đóng gói 11.34kg x 2 = 22.68kg)
02-thùng-thiếc-trong-01-thùng-carton-Đóng-gói-11.34kg-x-2-22.68kg
02 thùng thiếc trong 01 thùng carton - Đóng gói 11.34kg x 2 = 22.68kg