Dầu vỏ hạt điều cũng là một trong những thế mạnh của công ty Thảo Nguyên từ những ngày đầu thành lập. Cho đến ngày nay, chúng tôi tự tin cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước với sản lượng 40.000 tấn dầu Cardanol/ năm.      

Share with

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Replay

Về chúng tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bài viết mới

Follow Us